Đối với những người làm việc văn phòng, giảm cân đã khó, giảm cân cho vùng bụng lại càng khó hơn. Thực đơn để giảm cân cho vùng bụng sau…